به گزارش کویرنگین با توجه به آمار اعلام شده از سایت هواشناسی شهرستان خوروبیابانک، شهر جندق شاهد بیشترین بارش در سطح شهرستان به میزان 3 میلیمتر بوده است.

گفتنی است میزان باران در روستای زیبای اردیب کمتر از یک میلیمتر بوده است.