فهمیده های کلاس-قسمت دوم

فهمیده های کلاس-قسمت دوم 

فهمیده های کلاس 16

دانش آموز شهید کاظم کاوه

استان: تهران / تاریخ شهادت: 1363/12/13

محل شهادت: جزیره مجنون / نام عملیات: بدر

پسر یکی از همسایه ها شهید شده بود. کپسول گاز را از توی زیرزمین برداشت که ببرد برایشان.

گفتم: "مادر! این را کجا می بری؟ تو و برادرت که جبهه هستید؛ من هم که مریضم؛ اگر گاز تمام شد چه کار کنم؟"

گفت: "نگران نباشید وقتی من شهید شوم، بسیجی های محل هر چه بخواهید برایتان می آوردند."

فهمیده های کلاس 17

دانش آموز شهید محمدتقی عسگرزاده

استان: اصفهان / تاریخ شهادت: 1364

محل شهادت: جزیره مجنون

پدر بود؛ سخت بود مستقیم به پسرش بگوید که دلش لک زده برای این که دو ساعت کنار هم بشینند و درست و حسابی هم را ببینند.

بعد از افطار به خانمش گفته بود: "توی این چند روزی تقی آمده؛ یک شب نشده که بماند خانه؛ همش پایگاه است."

وقتی مادر جریان را برایش تعریف کرد، تقی گفت: "من مخصوصا پیش شما نمی مانم تا به بودنم عادت نکنید... باید به نبودن من عادت کنید."

ادامه مطلب ... 


فهمیده های کلاس-قسمت دوم

فهمیده های کلاس-قسمت دوم 

فهمیده های کلاس 16

دانش آموز شهید کاظم کاوه

استان: تهران / تاریخ شهادت: 1363/12/13

محل شهادت: جزیره مجنون / نام عملیات: بدر

پسر یکی از همسایه ها شهید شده بود. کپسول گاز را از توی زیرزمین برداشت که ببرد برایشان.

گفتم: "مادر! این را کجا می بری؟ تو و برادرت که جبهه هستید؛ من هم که مریضم؛ اگر گاز تمام شد چه کار کنم؟"

گفت: "نگران نباشید وقتی من شهید شوم، بسیجی های محل هر چه بخواهید برایتان می آوردند."

فهمیده های کلاس 17

دانش آموز شهید محمدتقی عسگرزاده

استان: اصفهان / تاریخ شهادت: 1364

محل شهادت: جزیره مجنون

پدر بود؛ سخت بود مستقیم به پسرش بگوید که دلش لک زده برای این که دو ساعت کنار هم بشینند و درست و حسابی هم را ببینند.

بعد از افطار به خانمش گفته بود: "توی این چند روزی تقی آمده؛ یک شب نشده که بماند خانه؛ همش پایگاه است."

وقتی مادر جریان را برایش تعریف کرد، تقی گفت: "من مخصوصا پیش شما نمی مانم تا به بودنم عادت نکنید... باید به نبودن من عادت کنید."

فهمیده های کلاس 18

دانش آموز شهید حمید بیدل

استان: خراسان شمالی

محل شهادت: جزیره مجنون

عاشق امام بود.

می گفت: "پدر و مادرم چشم های من هستند، ولی امام قلب من است. بدون چشم می شود زندگی کرد؛ اما بدون قلب نه"

فهمیده های کلاس 19

دانش آموز شهید ولی بیات

استان: قم / تاریخ شهادت: 1361/2/20

محل شهادت: خرمشهر / نام عملیات: بیت المقدس

می خواستم از جبهه رفتن منصرفش کنم.

بهش گفتم: "تو هنوز استخوان بندی ات محکم نشده! فکر نمی کنم که در جبهه به تو احتیاج داشته باشند!"

گفت: "هر کس به اندازه توانش وظیفه دارد."

فهمیده های کلاس 20

دانش آموز شهید علیرضا رفوئی

استان: خراسان شمالی / تاریخ شهادت: 1366/12/28

محل شهادت: ماووت / نام عملیات: والفجر10

خیلی ها نصیحتش می کردند که تو حالا نباید جبهه بروی؛ درست را بخوان!

می گفت: "ما همیشه می گوییم اگر زمان امام حسین علیه السلام بود به امام کمک می کردیم؛ اگر سر حرفمان هستیم، همین حالا باید یار اماممان باشیم."

فهمیده های کلاس 21

دانش آموز شهید مهرداد عزیز اللهی

استان: اصفهان / تاریخ شهادت: مرداد 1364

محل شهادت: جزیره ام الرصاص / نام عملیات: کربلای4

کسی حریفشان نمی شد. بچه ها برای ادامه تحصیل از جبهه برنمی گشتند. مجبـور شـده بودنـد از آمـوزش و پـرورش معلـم اعـزام کنند بـه منطقـه.

یک روز اعلام کردند، آماده باشید برای امتحان. اعتراض بچه ها شروع شد.

یکی از آن وسط بلند شد و گفت: "نزدیک عملیاته، حالا که قرار شهید بشویم، چرا دیگه باید امتحان بدیم؟!"

مهرداد که از شیطنت رفقا خنده اش گرفته بود، گفت: "پسر! حالا که قراره شهید بشیم، بهتر با مدرک بالاتر شهید بشیم."

فهمیده های کلاس 22

دانش آموز شهید محسن عباسی

استان: کردستان / تاریخ شهادت: 1366/12/14

محل شهادت: قروه / نام عملیات: والفجر10

همه عشقش این بود که برود توی تیم فوتبال و حرفه ای بازی کند.

اسمش که توی لیست بازیکن های منتخب درآمد، خواستم خودم خبر را بهش بدهم تا از جبهه رفتن منصرف شود.

گفت: "من راه خودم را پیدا کرده ام. الان دفاع از اسلام و ایران مهم ترین کار است."

فهمیده های کلاس 23

دانش آموز شهید سیدتقی نوربخش

استان: چهار محال و بختیاری / محل شهادت: شوش

نام عملیات: والفجر 10

نامه پدرش بود. نوشته بود بیا مدرک دانشگاهت را بگیر و دوباره برگرد جبهه.

توی جواب نامه برای پدرش نوشت: "آقاجان! این جا انقدر سرباز هست که من بینشان گم هستم! این قدر تقی نام هست که من میانشان هیچم! آقاجان مدرک واقعی را همین جا می دهند."

فهمیده های کلاس 24

دانش آموز شهید رحیم زارعی

استان: قزوین / تاریخ شهادت: 1361

محل شهادت: خرمشهر / نام عملیات: والفجر 9

قبل از عملیات، برگه های وصیت نامه را بین همه پخش کردند که وصیت بنویسند.

به من (رحیم) و یک نفر دیگه نرسید. رحیم آن قدر اصرار کرد که بالاخره یک برگه گرفت و نشست یک گوشه به نوشتن.

چشم هاش توی تاریکی شب از خوش حالی برق می زد. انگار با همان یک برگه وصیت نامه تمام دنیا را بهش داده باشند!

همان اول عملیات، ترکش خمپاره خورد و شهید شد. یک برگه وصیت نامه ای خونی تو جیبش بود. جوهرش هنوز خشک نشده بود.

فهمیده های کلاس 25

دانش آموز شهید روح الله رشنوادی

استان: ایلام / تاریخ شهادت: 63/12/23

محل شهادت: شاخ شمیران / نام عملیات: والفجر10

هوا تاریک شده بود و ما هنوز دنبال روح الله بودیم. چشم، چشم را نمی دید ولی ما دوتا دست بردار نبودیم. روح الله باید پیدا می شد.

رفتیم. گفت: "اینجاست!"

همه ویژگی هایش با روح الله مطابقت می کرد. اما مُهر نصفه توی جیبش را که دید مطمئن تر شد. نشانی گذاشته بودند؛ مُهر کربلا را نصف کرده بودند. نصفش دست روح الله بود و نصفه دیگر، دست خودش.

فهمیده های کلاس 26

دانش آموز شهید محمد اندرخور

استان: بوشهر / تاریخ شهادت: 1361

محل شهادت: شلمچه / نام عملیات: بیت المقدس

عملیات بیت المقدس که تمام شد و رزمنده ها برگشتند، هیچ خبری از محمد نشد.

نه می گفتند شهید شده، نه خبر اسارتش را می دادند. خیلی گذشت.

مادرم تمام فکرش پیش محمد بود. یکی از آشناهایمان داشت می رفت مشهد.

مادرم به من گفت: "یک نامه برای امام رضا علیه السلام بنویس و بخواه که از محمد خبری بیاورند. لااقل اگر شهید شده، پیکرش برگردد."

دو سه روز بعد، محمد را آوردند. فقط استخوان هایش باقی مانده بود.

فهمیده های کلاس 27

دانش آموز شهید علی اصغر صابرمقدم

استان: خراسان رضوی / محل شهادت: شلمچه

قبل از اینکه بر گردد جبهه، رفت مسجد و چندتا رشته لامپ آورد خانه. نشست وسط حیاط و تمامشان را رنگ کرد.

می گفت: "این لامپ های رنگ به دردتان می خورد."

یک ماه بعد هم از جبهه کارتنی برایمان فرستاد و گفت بازش نکنید تا خودم برگردم. خبر شهادتش که آمد، تمام کوچه را با لامپ های رنگی چراغانی کردیم.

توی وصیت نامه اش نوشته شده بود: "مجلس شهادت من را مثل مجلس دامادی بگیرید."

کارتن هم پر کتاب های شهید مطهری بود. فرستاده بود برای همه فامیل.

tmfars.ir


گرد آوری: گروه دین و اندیشه سایت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/Religion_Thoughts.html

 موضوعات مرتبط: تازه ها

تاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/٢٢ | ٥:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد هاشمی | نظرات ()