به گزارش کویرنگین، در آینده ای نزدیک روستاهای جنوبی شهرستان خوروبیابانک به شبکه سراسری دیجیتال متصل خواهند شد. همانگونه که از تصاویر پیداست و همچنین طبق اخبار کانال شهید براتعلی شمسایی، تجهیزات شبکه دیجیتالی برای انتقال به قله ی کوه، می بایست با بالگرد صورت می گرفت که این مهم با همت و تلاش جوانان مهرجانی صورت گرفت.
گرچه در بیشتر مواقع روستاهای جنوبی مورد بی مهری قرار می گیرند، امّا غیرت جوانانشان امید را در دل ساکنین این مناطق برای زندگانی بهتر، زنده نگاه می دارد.
مدیریت کویرنگین، ضمن تشکر و قدردانی از کلیه مسئولین مربوطه، از یکایک عزیزانی که با جان و دل این مسیر خطرناک کوهستانی را همراه با باری از سنگینی و حساسیت تجهیزات دیجیتالی بر دوش کشیدند، تشکر ویژه می نماید.

برادی دیدن تصاویر به سایت  کویرنگین به آدرس زیر بروید.

 kavirnegin.blog.ir

آبشکوه: ما نیز به عنوان یک "اردیبی" آرزو داریم که این خواسته به حق مردم زحمتکش روستاهای جنوبی بعد از چندین بار قول مسوولین محقق شود و مردم رنج کشده این روستا ها نیز از دیدن تصاویر شبکه های مختلف سیما و نیز صدای جمهوری اسلامی ایران لذت ببرند و انشالله گامی باشد در راستای کاهش استفاده از ماهواره در این منطقه.