آبشکوه: متن زیر برگرفته از وبلاگ بچه کویر می باشد. وبلاگ آبشکوه به عنوان یک اردیبی ضمن تشکر از وبلاگ بچه کویر از مسوولین امر تقاضا دارد به مطالب مندرج در این نقد توجه نموده و در حد مقدورات به آن عمل نمایند.

بچه کویر:

امامزاده بهین که در چند کیلومتری ودر بین کوههای روستای ایراج قرارگرفته داری آب وهوای معتدلی است ودربهاروتابستان تفریحگاه اهالی روستاهای منطقه به ویژه جوانان است بیشتر مالکین بهین اهالی روستای اردیب هستند و در گذشته نه چندان دور تعدای از اهالی اردیب تابستان را در بهین سر میکردند ودر آنجا به کشاورزی ودامداری مشغول بودند هنوز هم از خانه ها وزمینهای کشاورزیشان آثاری برجا مانده است بهین دارای میوه هایی همچون زردآلو ، سیب،گلابی وشاه توت است هر چند دیگر بهین هم مثل سابق نیست وخیلی از درختهایش خشکید ویا قطع کردند ودیگر ازآن تابستانهای پرهیاوهو خبری نیست  اماهنوز  امامزاده اش ،هوای لطیفش و آب گوارا وسردش که از دل کوه بیرون می آید مردم را به خودجذب میکند اما اگر وضع به همین منوال باشدتاچند سال دیگز بهین هم از بین خواهد رفت اداره اوقاف سالهای قبل کارهایی انجام داد اما چه خوب میشد اگر مالکین و اداره اوقاف شهرستان خوروبیابانک با یکدیگر همکاری میکردند حداقل انتظار مردم از اوقاف این است که بهین را مجهز به امکانات بهداشتی کند امامزاده را بازسازی کند و.... تا بهین از این حالت بیرون بیاید واقعا حیف است چنین تفریح گاهی ان هم دردل کویر ازبین برود و واقعا هیچ کسی هم نیست که به بعضی ازاین جوانهای بی ملاحضه ای که به بهین میروند هشدار دهد که شاخ وبرگ درختان را نشکنند واین همه آسیب به محیط زیست وارد نسازند بعد از استفاده از ظرفهای امامزاده ، ظرفها را دوباره شسته و سرجایش قرار دهند چند وقت قبل که به بهین رفته بودم متاسفانه با دیدن صحنه هایی از همین دست روبرو شدم چند عکس در همین رابطه برایتان در وبلاگ قرار میدهم

این رسمش نیست!!!!!!!!!

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٩/٧/۱۳ | ۸:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد هاشمی | نظرات ()