نیایش حضرت زین العابدین(علیه السلام) در پناه بردن به خدا از شر بدی ها
خدایا ، به تو پناه می برم از شورِ آزمندی و تندیِ خشم و چیرگی حسد و کم طاقتی و ناخرسندی از روزیِ مقدّر و تند خویی و زیاده روی در لذت جویی ، و پافشاری بر باطل ، و پیروی هوای نفس ، و سرپیچی از راه راست ، و فرو رفتن در خواب غفلت ، و کوشش بیش از نیاز ، و برگزیدن باطل به جای حق ، و پافشاری برگناه ، و کوچک نمایی ِ خطا ، و بزرگ نمایی ِ طاعت .
پناه می برم به تو از به خود نازیدن همچون توانگران و خوار شمردن درویشان ،و بد رفتاری با زیر دستان و ناسپاسی در حق آن کس که به ما نیکی کرده است .
خدایا ، به تو پناه می بریم از یاری کردن ستمگر و خوار داشتن ستم دیده و در خواست ِ چیزی که حق ما نیست و ندانسته سخن گفتن .
و به تو پناه می بریم از این که در دل خیال فریب کسی را بپروریم و شیفته کردار خود شویم و آرزوهای دور ودراز کنیم .
به تو پناه می بریم از بد سرشتی و ناچیز شمردن ِ گناهانِ کوچک و این که شیطان چیره شود ، یا روزگار ما را بیچاره و تیره روز گرداند و یا پادشاهی بر ما ستم ورزد.
به تو پناه می بریم از اسراف کردن و نیافتن روزی به مقدار نیاز .
به تو پناه می بریم از سرزنش دشمنان و نیازمندی به همانندِ خو ،و زندگی در سختی ، و مردن بی توشه آخرت .
به تو پناه می بریم از بزرگ ترین حسرت ، و سنگین ترین ناگواری و بدترین تیره بختی ، و بدسرانجامی ، و ناامیدی از پاداش نیک ، و فرود آمدن عذاب .
خدایا ، برمحمد و خاندانش درود فرست و به رحمتِ خود، من و همه مردان و زنان با ایمان را از آنچه گفته شد، در امان دار ، ای مهربان ترین مهربانان.
صحیفه سجادیه -امام زین العابدین علیه السلام- دعای هشتم


موضوعات مرتبط: نیایش

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱ | ۸:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد هاشمی | نظرات ()
خدایا از تو پوزش می خواهم اگر در حضور من بر مظلومی ستم رفته و من او را یاری نکرده ام ، و در حق من احسانی صورت گرفته و سپاسگذار آن نبوده ام ، و خطاکاری از من پوزش طلب کرده و من به او نبخشیده ام ، و مؤمنی بر گردن من حقی داشته و من آن را به جا نیاورده ام ،و عیب مؤمنی بر من آشکار گردیده و من آن را نپوشانده ام ، و گناهی به من روی آورده و از آن کناره نجسته ام .
ای معبود من ، از همه این خطاها و همانند آنها از تو پوزش می طلبم ، پوزشی از روی پشیمانی که مرا در رویارویی با نظایر آنها ، اندرز دهنده ای باشد .
پس بر محمد و خاندانش درود فرست و چنان کن که پشیمانی من از لغزش هایی که دچارشان شده ام - تصمیم من بر ترک گناهانی که برایم پیش می آید - توبه ای باشد که برای من دوستی ات را در پی آورد ای دوست دار توبه کاران.
صحیفه سجادیه -امام زین العابدین علیه السلام- دعای سی و نهم


موضوعات مرتبط: نیایش

تاريخ : ۱۳٩۳/۱/۳٠ | ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد هاشمی | نظرات ()
نیایش امام زین العابدین (علیه السلام) در پناه بردن به خدا از شر بدی ها
 
خدایا ، به تو پناه می برم از شورِ آزمندی و تندیِ خشم و چیرگی حسد و کم طاقتی و ناخرسندی از روزیِ مقدّر و تند خویی و زیاده روی در لذت جویی ، و پافشاری بر باطل ، و پیروی هوای نفس ، و سرپیچی از راه راست ، و فرو رفتن در خواب غفلت ، و کوشش بیش از نیاز ، و برگزیدن باطل به جای حق ، و پافشاری برگناه ، و کوچک نمایی ِ خطا ، و بزرگ نمایی ِ طاعت .
پناه می برم به تو از به خود نازیدن همچون توانگران و خوار شمردن درویشان ،و بد رفتاری با زیر دستان و ناسپاسی در حق آن کس که به ما نیکی کرده است. خدایا ، به تو پناه می بریم از یاری کردن ستمگر و خوار داشتن ستم دیده و در خواست ِ چیزی که حق ما نیست و ندانسته سخن گفتن .
و به تو پناه می بریم از این که در دل خیال فریب کسی را بپروریم و شیفته کردار خود شویم و آرزوهای دور ودراز کنیم .
به تو پناه می بریم از بد سرشتی و ناچیز شمردن ِ گناهانِ کوچک و این که شیطان چیره شود ، یا روزگار ما را بیچاره و تیره روز گرداند و یا پادشاهی بر ما ستم ورزد.
 به تو پناه می بریم از اسراف کردن و نیافتن روزی به مقدار نیاز .
به تو پناه می بریم از سرزنش دشمنان و نیازمندی به همانندِ خو ،و زندگی در سختی ، و مردن بی توشه آخرت .
به تو پناه می بریم از بزرگ ترین حسرت ، و سنگین ترین ناگواری و بدترین تیره بختی ، و بدسرانجامی ، و ناامیدی از پاداش نیک ، و فرود آمدن عذاب .
خدایا ، برمحمد و خاندانش درود فرست و به رحمتِ خود، من و همه مردان و زنان با ایمان را از آنچه گفته شد، در امان دار ، ای مهربان ترین مهربانان.
صحیفه سجادیه - دعای هشتم


موضوعات مرتبط: نیایش

تاريخ : ۱۳٩۳/۱/٢٧ | ٧:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد هاشمی | نظرات ()