ادر شهرستان خوروبیابانک ختلافات خانوادگی بیشترین پرونده را به خود اختصاص می دهد

وی با بیان آماری از پرونده های ورودی به دادگستری خوروبیابانک گفت: کل پرونده هایی که در سال ۱۳۹۳ به دادگستری وارد شده است ۴۰۸۲ پرونده بوده است که در مقابل ۴۱۰۳ پرونده مختومه شده است و عملکرد مثبت ۲۱ را در سال ۹۳ داشته ایم.
وی با بیان اینکه تعداد ورودی پرونده های شورای حل اختلاف ۷۵۴ پرونده بوده است افزود: در مجموع ۴۸۳۶ پرونده در سال ۹۳ در دادگستری شهرستان تشکیل شده است که منجر به صدور رأی یا اجرای حکم شده است.
وی خاطر نشان کرد: از این تعداد پرونده ۱۳۰۸ پرنده مخصوص شعبه ی دادگاه بوده است که مستلزم صدور رأی بوده که در مقابل ۱۱۳۲ پرونده منجر به صدور رأی شده است.
رئیس دادگستری خوروبیابانک با بیان اینکه از شهریور سال گذشته که مسئولیت دادگستری شهرستان را بر عهده گرفته ۱۶۴ پرونده در این شعبه موجود بوده است افزود: تا آخر خردادماه سال جاری ۱۰۴۶ پرونده به این ۱۶۴ پرونده اضافه شده است و ۱۱۴۸ پرونده مختومه شده است که با کاهش ۱۰۲ پرونده ای به ۶۲ پرونده نشان از سرعت رسیدگی به پرونده در کمتر از یک ماه دارد.
وی با بیان اینکه کلیه پرونده ها در سیستم رایانه ای دادگستری ثبت شده است افزود: در آبانماه شعبه ی اول دادگاه و شعبه ی اول دادسرا توانستند رتبه برتر استانی را کسب کنند، این برتری برای شعبه ی اول دادگاه در فروردین و برای شعبه اجرای احکام در اردیبهشت تکرار شد.
رئیس دادگستری شهرستان خوروبیابانک با بیان اینکه مطالبه وجه اولین خواسته در شهرستان بوده است تصریح کرد: رتبه های دوم تا پنجم بیشترین خواسته ها را الزام به تمکین، طلاق به درخواست زوجه، مطالبه مهریه و طلاق توافقی بوده است که با مجموع ۱۵۸ پرونده بوده است که نشان می دهد با اندک اختلافی زوج های جوان برای حل اختلاف خود به دادگستری متوسل می شوند که زیبنده ی شهرستان نیست.
وی تصریح کرد: برنامه ها و سریال هایی که ماهواره پخش می کند هدفی جز تزلزل بنیان خانواده و سست کردن دین و اعتقادات ندارد و بهتر است تا خسارات بیشتری گریبان گیر خانواده ها نشده جلوگیری نمایند.
جمال قوه شناخت خانواده ها هنگام ازدواج و بخشش و چشم پوشی از اشتباهات بعد از ازدواج را یکی از راه حل های کاهش این گونه پرونده ها عنوان کرد.
وی افزود: در پرونده های خانواده از طلاق دختر ۱۴ ساله تا زن و مرد ۷۰ ساله داشته ایم ولی بیشتر طلاق ها در سن ۲۰ تا ۳۰ سال صورت می گیرد.
رئیس دادگستری خوروبیابانک تصریح کرد: یکی از رسالت های دستگاه قضایی رسیدگی و صدور حکم برای مجرمین و تعیین مجازات است که مسلما این ضمانت اجراها باب میل افراد قانون گریز نیست و ما دنبال اخذ رضایت تمامی ارباب رجوع دادگستری نیستیم و هدف ما اجرای قانون است، مسلما نارضایتی یک شخص نارضایتی خانواده ی این شخص را به دنبال دارد
/ 0 نظر / 26 بازدید