مصاحبه دبیر جامعه اسلامی دانشگاه زابل آقای سید علی موسوی با ایسنا

وی افزود: به فرموده‌ی مقام معظم رهبری نباید از آزاداندیشی ترسید و این مسیری که کشور، امروز برای پیشرفت آغاز نموده بدون آزاداندیشی ممکن نیست. دانشگاه بهترین محیط برای اجرای این کرسی‌ها می‌باشد زیرا دانشجویان قشری فرهیخته هستند که با شنیدن صحبت‌های دو طرف، خودشان توانایی تشخیص حق از باطل را دارند و با بسته گذاشتن محیط دانش

گاه‌ها و برگزار نکردن این طرح گره‌های ذهنی زیادی در افکار آینده‌سازان این مملکت باقی خواهد ماند که به صلاح نیست و برای اداره کشور این افراد دچار تزلزل خواهند شد. البته همه این موارد در چارچوب قانون و اساسنامه‌ این کرسی‌ها قابل اجرا می‌باشد.

دبیر جامعه ‌اسلامی دانشجویان دانشگاه زابل، ادامه داد: دانشجویان باید خودشان به دنبال راه‌اندازی این کرسی‌ها در دانشگاه‌ها باشند و از مسوولان دانشگاه‌ها بخواهند که هرچه سریع‌تر فضای لازم و کافی را در جهت ایجاد این اتاق‌های فکر آزاد در اختیارشان بگذارند و هر دانشگاهی متناسب با موقعیت و فرهنگ منطقه و مطالبات دانشجویی آن شروع به کار کند.

موسوی افزود: البته یک آسیب دیگر که در بعضی از دانشگاه‌ها وجود دارد این است که بعضی از مسوولان دانشگاه‌ها انتقادات را برنمی‌تابند و اقدام به پرونده‌سازی برای دانشجویان احیانا منتقد می‌کنند که باید یک تضمین عینی در این مورد برای دانشجویان به وجود آید تا آنها بتوانند آزادانه نظرات خود را ارائه دهند.

وی در پایان گفت: امید است که همه‌ی دستگاه‌ها خصوصا مسوولین دانشگاه‌ها این رهنمودهای مقام معظم رهبری را هر چه سریع‌تر به منصه‌ی ظهور برسانند

/ 0 نظر / 5 بازدید