بهانه دومین سالگرد پرواز قیصر امین پور

                       

 دردهای من
    گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست
    درد مردم زمانه است...
    من ولی تمام استخوان بودنم
    لحظه های ساده سرودنم
    درد می کند...
     دردهای پوستی کجا؟
    درد دوستی کجا؟

برگرفته از سایت بچه کویر

/ 0 نظر / 17 بازدید