پست های ارسال شده در مهر سال 1389

مطلبی جالب "ویژگی های برنده و بازنده " حتما بخوانید!!

  ویژگیهای برنده ویژگیهای بازنده برنده متعهد میشود. بازنده وعدهمیدهد. وقتی برنده ای مرتکب اشتباه میشود ، میگوید : اشتباه کردم.   وقتی بازنده ای مرتکب اشتباه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

چند کتاب چاپ شده از آقای فرزین ثابتی

اردیب نگین کویر:   سیلان اشک، نوحه های سینه زنی و زنجیرزنی و مصائب سالارشهیدان     پدیدآورنده:فرزین ثابتیناشر انتشارات :سبحان1381        نیایش های جاویدان: ترجمه منظوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید