پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

برگزاری همایش مشترک شوراهای اسلامی و شورای اداری شهرستان خوروبیابانک

تاکید نماینده مردم شهرستان های نایین و خوروبیابانکتامین زیر ساخت های توسعه صنعت شهرستان خوروبیابانک با جدیت دنبال شود. به گزارش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

بازدید مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان از شهرستان خوروبیابانک

نسیم خور:تامین زیرساخت های توسعه دغدغه شهرستان خوروبیابانکبه گزارش خبرنگار "نسیم خور" مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید