پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

تحقق یکی از وعده های شورای اریب!به امید اردیبی آباد و سربلند با همت همه عزیزان

به نقل از اردیب باغ پرگل و سیب: باهمت شورای اسلامی ودهیار محترم روستای اردیب ومساعدت اداره هواشناسی خوروبیابانک ایستگاه هواشناسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید