بهانه دومین سالگرد پرواز قیصر امین پور

                         دردهای من    گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست    درد مردم زمانه است...    من ولی تمام استخوان بودنم    لحظه های ساده سرودنم    درد می کند...     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید
شهریور 94
6 پست
مرداد 94
18 پست
تیر 94
7 پست
خرداد 94
16 پست
اسفند 93
14 پست
بهمن 93
11 پست
دی 93
14 پست
آذر 93
14 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
7 پست
شهریور 93
20 پست
مرداد 93
19 پست
تیر 93
23 پست
خرداد 93
25 پست
اسفند 92
14 پست
بهمن 92
18 پست
دی 92
20 پست
آذر 92
12 پست
آبان 92
17 پست
مهر 92
14 پست
شهریور 92
20 پست
مرداد 92
21 پست
تیر 92
17 پست
خرداد 92
15 پست
اسفند 91
1 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
16 پست
خرداد 91
14 پست
اسفند 90
14 پست
بهمن 90
18 پست
دی 90
14 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
14 پست
مهر 90
16 پست
شهریور 90
19 پست
مرداد 90
34 پست
تیر 90
13 پست
خرداد 90
9 پست
اسفند 89
15 پست
بهمن 89
39 پست
دی 89
43 پست
آذر 89
38 پست
آبان 89
58 پست
مهر 89
46 پست
شهریور 89
41 پست
مرداد 89
31 پست
تیر 89
21 پست
خرداد 89
16 پست
اسفند 88
27 پست
بهمن 88
20 پست
دی 88
16 پست
آذر 88
17 پست
آبان 88
14 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مناسبت
53 پست
خبر
496 پست
دانستنی
186 پست
ولادت
26 پست
شهادت
24 پست
نقد
79 پست
شب_قدر
4 پست
دهه_فجر
1 پست
تسلیت
8 پست
مباهله
1 پست
حدیث
2 پست
مقاله
1 پست
شعر
1 پست
گردشگری
1 پست
عکس
1 پست
عیدمبعث
1 پست
نیایش
3 پست
وفات
3 پست
مسابقه
1 پست
ورزشی
5 پست
اردیب
4 پست
فقر
2 پست
گزارش
2 پست
انتخابات
12 پست
مذهبی
1 پست
دینی
2 پست
داستانک
1 پست
حکایت
1 پست
سرگرمی
1 پست
محرم
2 پست
شهید
1 پست
داستان
1 پست
خبر-نقد
1 پست
طنز
1 پست
تصادف
1 پست
عید_فطر
1 پست